ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Η εταιρεία μας πραγματοποίησε πλήρη ανακαίνιση μπάνιου σε διαμέρισμα πελάτη μας στο Μαρούσι. Πραγματοποιήθηκε αποξήλωση των πλακιδίων στο δάπεδο και στους τοίχους του μπάνιου, αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής, εγκατάσταση νέων σωληνώσεων αποχέτευσης, ενώ πραγματοποιήθηκε και μετατροπή σωληνώσεων θέρμανσης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των νέων ειδών υγιεινής, καθώς επίσης και των πλακιδίων. Το προσωπικό της εταιρείας μας ανέλαβε την απομάκρυνση των μπαζών εκτός της οικίας.